به فرم انتقادات و پیشنهادات صبا دیتا خوش آمدید.

در صورتی که از نحوه عملکرد شکایتی دارید و یا پیشنهادی جهت بهبود سرویس دهی دارید در این بخش مطرح نمایید.

در سریعترین زمان به شکایات شما رسیدگی شده و پاسخ داده خواهد شد و از پیشنهادات شما حتما در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان استفاده خواهد شد.

با تشکر از همکاری شما./

LcdoqpLni

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس

موضوع

شرح پیشنهاد یا انتقاد