مجموعه نرم افزارهای اتوماسیون مالی، اداری و صنعتی صبا دیتا در راستای بهینه کردن فرآیندها برای سازمان ها، شرکت ها و اصناف طراحی و پیاده سازی شده است. استفاده ازروش های سنتی در فرآیندها،از جمله فرآیندهای حسابداری باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل سرعت پایین، افزایش بوروکراسی، وابسته
administrative_2770شدن فرآیندهای حسابداری سازمان به افراد، عدم هماهنگی با سیستم های مکانیزه حسابداری و نیز افزایش قابل ملاحظه خطاهای انسانی و کاهش بهره وری در سازمان ها می شود. شما می توانید با استفاده از نرم افزار های این مجموعه فرآیندهای سازمان خود را مکانیزه کرده و در پی آن کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و کسب سود بیشتر را برای خود فراهم کنید.

پیامدهای پیاده‌سازی نرم‌ افزار اتوماسیون اداری

  • ایجاد اداره بدون کاغذ
  • دسترسی و پیگیری در هر لحظه و در هر کجا به نامه‌ها و ارجاعات بدون حضور فیزیکی در محل سازمان (دور کاری)
  • توسعه تعاملات برون سازمانی به‌واسطه تعریف کاربران خارج از سازمان نظیر تامین‌کنندگان، مشاوران، پیمانکاران و … (… ,B2B, B2C, B2G)
  • تبادل مکاتبات اداری اتوماسیون اداری شماران با سایر اتوماسیون‌ها از طریق پروتکل ECE
  • تعریف جریان‌های کاری هر بخش از سازمان با ابزار گردش کار
  • کاهش هزینه‌های سازمانی با صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و فضای بایگانی
  • صرفه‌جویی در زمان با امکاناتی از قبیل تنظیم جلسات، دعوت و ارسال دستورجلسه، یادآوری به دعوت‌شدگان، بایگانی صورت‌جلسات، تخصیص فعالیت‌های مرتبط به کاربران و …