استراتژی هایی برای وفادار نمودن مشتریان

1–پاسخگویی به موقع به مشتری مشتریان انتظار دارند که به سوالاتشان در اسرع وقت پاسخ داده شود. برای پاسخ دادن به مشتری از سیستم پاسخ دهی مناسبی استفاده کرده و به صورت منطقی و در زمان بندی [...]

مطالعه مقاله