نوع پروژه:

وب سایت شرکتی

نام کارفرما:

مرکز مشاوره ژنتیک امیرالمومنین (ع) سمنان

تاریخ شروع:

1394/11/01

تاریخ تحویل:

1394/11/15

آدرس پروژه:
gcc110.ir

توضیحات:

طراحی وب سایت مرکز مشاوره ژنتیک امیرالمومنین (ع) سمنان ارائه دهنده خدمات مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج و بارداری ، حین و پس از بارداری ؛ انجام طرح های غربال گری بیماری های ژنتیکی ،  توسط شرکت فناوری اطلاعات داده پردازان صبا گستر کویر (صبا دیتا ) انجام گردید .


مشاهده پروژه