نوع پروژه:

شرکتی

نام کارفرما:

استاد سید اسد الله شریعت پناهی

تاریخ شروع:

1395/04/10

تاریخ تحویل:

1395/04/20

آدرس پروژه:
sashariatpanahi.com

توضیحات:

طراحی وب سایت رسمی استاد شریعت پناهی توسط شرکت فناوری اطلاعات داده پردازان صبا گستر کویر (صبا دیتا ) انجام گردید .

آثار و تابلوهای نقاشی و زندگی نامه ایشان از قسمت های مهم این وب سایت می باشد .


مشاهده پروژه