نوع پروژه:

شرکتی

نام کارفرما:

شرکت دی وران کومش

تاریخ شروع:

1395/01/05

تاریخ تحویل:

1395/01/15

آدرس پروژه:
www.dayvaran.com

توضیحات:

طراحی وب سایت شرکت دی وران کومش ارائه دهنده خدمات تخصصی بویلر ، مشعل ، موتورخانه ، تامین تجهیزات و امور پیمانی توسط شرکت فناوری اطلاعات داده پردازان صبا گستر کویر (صبا دیتا ) انجام گردید .


مشاهده پروژه